White Gold Diamond Pendant Necklace

27906

  • 10 karat white gold pendant with diamond 
  • 0.04 ct t.w Canadian earth diamond adding sparkle to the pendant
  • Round brilliant cut diamond
  • 10 karat white gold chain included