White Gold Diamond Pendant Necklace

27960

  • 10 karat White Gold pendant with Diamond 
  • 0.04 ct t.w Canadian earth diamond adding sparkle to the center of the pendant
  • 10 karat white gold chain included