White Gold Diamond Pendant Necklace

27983

  • 10 karat White Gold pendant with diamond 
  • 0.8 ct t.w Canadian earth diamond adding sparkle to the pendant
  • Round brilliant cut diamond
  • Pendant comes with 10 Karat white gold 16" chain